Máu nhiễm mỡ
Máu mỡ
Bệnh mỡ
Mỡ máu cao
Tăng huyết áp
Chuyển hóa mỡ máu